Utprovning av bärdon

Villl du hyra ett bärdon men bet inte riktigt vilket som passar dig? Det kanske är så att du står och väger mellan två olika modeller  och behöver hjälp med vilken som är bäst.

Då kan en utprovning passa dig. I priset ingår en veckas hyra av valfritt bärdon. tidsåtgången är beräknas till 30 min. Vi hjälper till med bärdonets inställningar och lite tips på hur det kan användas samt berör säkerhetstänk.

Vill du ha hjälp med ditt eget bärdon eller vill ha en grundligare genomgång passar en personlig rådgivning bättre. Läs mer om rådgivning här. 

Se även priser och hur du bokar