Priser

Personlig rådgivning                                      595kr/h

Kurs                                                             395 kr                               

Resersättning                                                30 kr/mil

Föreläsning                                                  650 kr/timme

P1080008